Algemene voorwaarden

Onze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Op al onze aanbiedingen, overeen­komsten, leveringen en daarmee verband houdende materialen en werkzaamheden zijn deze van toepassing. Een algemene verwijzing door de opdrachtgever naar zijn voorwaarden wordt door ons niet aanvaard, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Op uw verzoek kunnen we u een afschrift doen toekomen of u kunt een kopie hiervan downloaden via deze link.