Formit > Technologie

Technologie

Technieken van Formit


De technologie waarmee Formit haar behuizingen en halffabrikaten produceert is gebaseerd op kunststof plaatwerk.

Eerst wordt in samenspraak met de klant een ontwerp gemaakt.

Dit ontwerp wordt daarna vertaald in een 3D CAD model.

Vervolgens worden van de benodigde delen uitslagen gemaakt, die worden gefreesd, gezaagd, gefacetteerd, gebogen en in elkaar gelast.

De stappen die bij dit proces worden doorlopen worden hier kort toegelicht.

Ontwerp


Op basis van een eerste gesprek met de klant maken we een offerte. Na goedkeuring van deze offerte gaan we over tot de ontwerpfase. Dit kan variëren van een schets tot een 3D CAD ...

meerlees meer

Engineering


Na goedkeuring van het ontwerp, wordt het product uitgewerkt in 3D CAD. De volgende stappen worden doorlopen: -       De aangeleverde componenten opgemeten en gemodelleerd. -       Om deze ...

meerlees meer